Press Release / / 12.15.20

‘Rode vlaggen’ in het Nederlandse financiële stelsel, rapport waarschuwt voor banden met corruptie, geweld

– Ter onmiddellijke publicatie –

Witwaspraktijken gelieerd aan corruptie en geweld in het Grote Merengebied in Afrika vormen risico voor het Nederlandse financiële stelsel.

 • The Sentry waarschuwt voor risicofactoren gerelateerd aan onwettige financiële stromen veroorzaakt door corruptie, grootschalig geweld, en roofzuchtige ondernemingen.
 • Activiteiten hebben betrekking op personen met politieke connecties in de Democratische Republiek Congo en mogelijk connecties met bedrijven en zakenmensen in Nederland.

15 december 2020 (Washington, D.C.) – Profiteurs die landen in Afrika plunderen en hun illegaal verkregen winsten in het buitenland verbergen, gebruiken daarvoor holdings in Nederland, aldus een waarschuwing in een nieuw rapport dat vandaag door The Sentry is gepubliceerd. In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzocht The Sentry connecties tussen corruptie in het Grote Merengebied in Afrika – met name in de Democratische Republiek Congo (DRC) – en het financiële stelsel in Nederland.

In haar rapport identificeert The Sentry tientallen verbanden tussen Nederlandse burgers en bedrijven en hooggeplaatste politici in de DRC en andere landen in het Grote Merengebied. The Sentry wijst op legio risicofactoren met betrekking tot het witwassen van geld en corruptie.

Megha Swamy, plaatsvervangend directeur van Illicit Finance Policy bij The Sentry, zei: “De Nederlandse belasting- en investeringsstructuur maken het legitieme internationale bedrijven mogelijk om te bloeien. Maar kwaadwillige personen en netwerken die Afrikaanse landen plunderen, en ondernemingen met mogelijke banden met geweld en mensenrechtenschendingen kunnen deze structurele voordelen eveneens uitbuiten. Het voorkomen van misbruik van het systeem door roofzuchtige ondernemingen is van groot belang voor het behouden van de integriteit van de Nederlandse financiële sector.”

Michelle Kendler-Kretsch, een onderzoeker voor The Sentry, zei: “De Nederlandse financiële sector heeft enkele zwakke punten als het gaat om blootstelling aan corruptie en het witwassen van geld uit het Grote Merengebied in Afrika. De Nederlandse autoriteiten moeten deze gevaren voor de financiële en zakelijke sectoren van het land heel snel onderzoeken en naar buiten brengen, en het delen van informatie met partners uit de privé sector aanmoedigen. Nederlandse banken en andere financiële instellingen die zaken doen in Nederland moeten heel goed uitkijken naar verdachte transacties van en naar het Grote Merengebied, en ervoor zorgen de juiste maatregelen te nemen zoals het sluiten van bankrekeningen, als daar gegronde redenen voor zijn.” 

Het adviesdocument belicht vijf casussen die mogelijke banden tussen bedrijven in Nederland en corruptie in de DRC aantonen. Twee casussen zijn gefocust op de holdings van buitenlandse burgers die deel uit maken van de naaste omgeving van een hoge Congolese ambtenaaren die uitgebreide zakelijke netwerken hebben in Europa en het Midden-Oosten. De overige drie casussen zijn gefocust op belangrijke internationale bedrijven die in de DRC actief zijn en grote bedrijfsstructuren in Nederland hebben.

Tijdens het traceren van connecties van wereldwijde operaties aangetast door beschuldigingen van corruptie, ontdekte het onderzoek van The Sentry verbanden van holdings en hun begunstigde eigenaren vanuit Nederland, met het Grote Merengebied, via Panama, de Marshalleilanden, Malta, de Bahama’s, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Gibraltar. De verdoezelingsmethoden die worden uitgelicht in het rapport hebben betrekking op meerdere lagen van bedrijven opgericht in verschillende jurisdicties.

Belangrijkste aanbevelingen

The Sentry dringt aan op een reeks essentiële handelingen om misbruik van het Nederlandse financiële stelsel en ondernemingssysteem door corrupte spelers en politiek prominente personen (PEPs, ‘Politically-exposed persons’) te achterhalen, te verstoren en te voorkomen.

Voor Nederlandse banken:

 • Nederlandse banken die rekeningen hebben van in Nederland gevestigde bedrijven van multinationals die actief zijn in de DRC dienen geavanceerd toezicht te houden op transacties van en naar de DRC.
 • Nederlandse banken dienen Enhanced Due Diligence (EDD) uit te voeren om PEPs te identificeren in de eigendomsstructuur, waaronder in bedrijven die ten voordele in eigendom zijn van een Nederlands bedrijf of in handen zijn van de uiteindelijke overzeese eigenaren van het bedrijf. Banken moeten bereid zijn gerichte maatregelen te nemen, waaronder het indienen van rapporten bij politie en justitie, en het sluiten van bankrekeningen als dat nodig mocht blijken.
 • Nederlandse banken dienen te garanderen dat zij de end-to-end eigendomsstructuur van complexe meerlaagse bedrijfsstructuren begrijpen, vooral van bedrijven die dochterondernemingen hebben in de DRC, en dienen EDD-maatregelen waar nodig toe te passen. Wanneer risico’s worden geïdentificeerd dienen banken erop voorbereid te zijn maatregelen te treffen, waaronder het sluiten van bankrekeningen, het indienen van rapporten over verdachte activiteiten, of andere maatregelen om het internationale financiële stelsel te beschermen tegen corrupte spelers.

Voor de Nederlandse overheid:

 • Breng banken, bedrijven uit de mijnbouwsector, en andere belanghebbenden bijeen met overheidsfunctionarissen om mogelijke stappen te bespreken om te voorkomen dat illegale financiële stromen en winst ontstaan door corruptie uit het Grote Merengebied het Nederlandse financiële stelsel besmetten.
 • Publiceer, voor het eerst, een openbaar advies tegen geld witwassen voor financiële instellingen, ondernemingen, makelaars, advocaten, accountants en wetgevers over de risico’s op corruptie in de mijnbouwsector, vooral gerelateerd aan de DRC.
 • Betrek, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën, de Congolese overheid en Congolese banken in dit proces, door de bevindingen van dit rapport te delen en met hen samenwerkingsmethoden te vinden om problemen op te lossen, training en technische assistentie te verlenen, en om informatie te delen.
 • De Nederlandse Financiële Inlichtingendienst, het Ministerie van Financiën en politie en justitie dienen entiteiten die gelieerd zijn aan PEPs of aan andere entiteiten die onder Global Magnitsky sancties vallen, te onderzoeken. Tevens moeten zij overwegen informatie te delen over in Nederland gevestigde ondernemingen die in andere jurisdicties worden onderzocht met de desbetreffende jurisdicties.
 • Het Ministerie van Financiën dient Nederlandse moederbedrijven te instrueren in het uitvoeren van Enhanced Due Diligence (EDD) bij hun dochterondernemingen, vooral in de DRC, en bevindingen te rapporteren aan politie en justitie.
 • Rekeningen in het bezit van PEPs dienen te worden behandeld in overeenstemming met de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF).
 • De overheid dient te overwegen om stichtingen en liefdadigheidsinstellingen actief in het Grote Merengebied te verplichten om risico-evaluaties uit te voeren om de risico’s op omkoping en corruptie te begrijpen en de namen van hun lokale partners te benoemen op een openbare lijst (of zelfs een due diligence uitvoeren).
 • Bepleit via het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het opnemen van corruptie als criterium voor sancties als onderdeel van de wetgeving in de stijl van het Amerikaanse Global Magnitsky sanctieprogramma die op dit moment wordt overwogen door de Europese Unie.


Lees het rapport: 
https://thesentry.org/reports/corruption-great-lakes-region/

Voor vragen vanuit de media of verzoeken tot interviews kunt u contact opnemen met: Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606, [email protected]

 

OVER THE SENTRY

The Sentry is een onderzoeks- en beleidsteam dat zwart geld verbonden met Afrikaanse oorlogsmisdadigers en transnationale oorlogsprofiteurs traceert en poogt zij die profiteren van geweld uit te sluiten van het internationale financiële systeem. Door het verstoren van de kosten-batenberekeningen van hen die overheden voor zelfverrijking kapen in Oost- en Centraal Afrika, het dodelijkste oorlogsgebied sinds de Tweede Wereldoorlog, proberen wij de belangrijkste stuwende krachten achter conflicten tegen te gaan, en daarmee nieuw momentum te creëren voor vrede, mensenrechten en goede bestuur. The Sentry bestaat uit financiële onderzoekers, internationale mensenrechtenadvocaten, regionale deskundigen, en voormalige wetshandhavers, medewerkers van inlichtingendiensten, beleidsmakers, onderzoeksjournalisten, en deskundigen op het gebied van de banksector. The Sentry, mede opgericht door George Clooney en John Prendergast, is een strategische partner van de Clooney Foundation for Justice.

Ga voor meer informatie naar www.TheSentry.org.